Kingspan Therma izoliacijos techninės savybės

Lentelėje pateiktos deklaruojamos Kingspan Therma šilumos izoliacijos techninės savybės

Kingspan Therma izoliacija (SPU izoliacija, PIR)
Gaminiai su CE ženklu

Savybės

Gaminiai

Struktūra

Uždarų porų daugiau nei 90 proc.

 

Šilumos laidumas
EN ISO 10456, EN 13165
projektinė vertė λU
= deklaruota vertė λD (įprastomis sąlygomis)

0,023 W/mK, difuzijai nepralaidi dang(a

Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL)
Therma TW58 (SPU P)
Therma TP10 Vintti-Iita (SPU Vintti-Iita)
Kingspan Sauna-Satu
Therma TW55 R (SPU R)
Therma gaminiai individualiam namui

0,022 W/mK, difuzijai nepralaidi danga

Therma TR26 (SPU SP)

Difuzijai atvira danga

0,025 W/mK, storis virš 120 mm
0,026 W/mK, storis 80–120 mm
0,027 W/mK, storis iki 80 mm

Therma TW57 (SPU FR)
SPU B
SPU H

0,034 W/mK (gipso ir PU kombinacijai apskaičiuota vertė)

Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi 40, PU = PUR)

0,031 W/mK (gipso ir PU kombinacijai apskaičiuota vertė)

Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi 70, PU = PUR)

Tankis

32–38 kg/m3, priklauso nuo gaminio

 

Vandens įmirkis pagal EN 12087

- nedengta izoliacija

≤ 1,5 % tūrio

 

Laidumas vandens garams
- nedengta izoliacija

0,1–1,2 * 10-12 kg/msPa

 

Atsparumas gniuždymui pagal EN 826

≥ 100 kPa

 

Atsparumas tempimui pagal EN 1607

   

Šiluminio plėtimosi koeficientas

5–8 * 10-5 / ºC

 

Elgsena ugnyje
EN 13501-1,
EN 13823,
EN ISO 11925-2

B-s1, d0

Therma TW57 (SPU FR)
Therma TW56 Anselmi (SPU Anselmi, gipso plokštės danga)

E

Difuzijai nelaidi aliuminio folija Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL)
Nedengta plokštė SPU H

F

Specialus laminatas betono pramonei Therma TW58 (SPU P)
Difuzijai nepralaidi danga be aliuminio Therma TW55 R (SPU R)
Difuzijai nepralaidi danga be aliuminio SPU RF
Bitumo laminatas SPU B

Atsparumas karščiui (normalūs gaminiai)

-40 ... +100 ºC, trumpalaikis +250 ºC

 

- Užsiliepsnojimo temperatūra

Virš +400 °C, su liepsna apie +300 °C

 

Radono dujų laidumas

≈0 %

Difuzijai nepralaidi danga Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL), Therma TW58 (SPU P), Therma TW55 R (SPU R)

 

CE

Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)