Pasyvaus individualaus namo projektavimo instrukcijos

3D_energistrukturbild_SWE_artikel.jpg

Čia rasite pasyvaus individualaus namo su mediniu karkasu projektavimo instrukcijas ir nuotraukas. Daugiau informacijos apie pasyvių individualių namų statybą žiūrėkite skiltyje „Sprendimai“.

Mažai energijos naudojantiems, pasyviems ir nulinės energijos pastatams rekomenduojamos pastato dalys:

Pastato dalis Palyginimas
RakMk D3 2012 (FIN)
Mažos energijos sąnaudos Pasyvi energija Nulinė energija
Išorinės sienos, U vertė 0,17 0,14 0,09 0,08
Viršutinė perdanga, U vertė 0,09 0,09 0,07 0,06
Apatinė perdanga ant grunto, U vertė 0,16 0,15 0,10 0,07
Langai, U vertė 1,0 0,8 0,8 0,8
Durys, U vertė 1,0 0,4 0,4 0,4
Nelaidumas orui, oro nuotėkio koeficientas n50 2 0,6 0,4 0,4
Šilumos grąžos efektyvumas min. 45 % 70 % 75 % 80

Su Kingspan izoliacija įrengtos mažų energijos sąnaudų ir pasyvios konstrukcijos apsaugomos nuo drėgmės.