Projektavimo instrukcijos mobilaus ryšio kokybei patalpose užtikrinti

„Kingspan Insulation Oy“ ir Tamperės technikos universiteto (TTU) Ryšių technologijos departamentas tyrė mobiliojo ryšio signalo pralaidumo veiksnius ir galimus sprendimo modelius.

Pastatams su mediniais, mūriniais ir plieniniais karkasais buvo parengta „Mobiliojo ryšio kokybės užtikrinimo instrukcija“, pateikianti bendruosius projektavimo principus ir bendruosius nurodymus dėl mobiliojo ryšio kokybės užtikrinimo vidaus patalpose. Mobiliojo ryšio pralaidumą užtikrinantį modelį rekomenduojama taikyti visuose Kingspan izoliacija šiltinamuose pastatuose.

Mobiliojo ryšio kokybės problematika pastatuose su betoninėmis konstrukcijomis, savo ruožtu, aptariama informacinėje kortelėje „Mobiliojo ryšio kokybė daugiabučiame name“.